HOME
1
MISC MODELS
MISC MODELS
Hot Rod Custom van       Corgi
Leyland Phininfarina 1800 (Concept)
Matchbox No56   1969
Leyland Tanzana (Concept)
Matchbox No53D  1:60  1974
GMC Wreck Truck  Matchbox  1:72  1987
Break Down Truck  Matchbox  1985
Field Car (Jeep Scout)  Matchbox No18  1969
Super Van    Dinky Toys
Super GT Racer   Matchbox   1985
Beach Buggy   Matchbox  No30  1970
Hairy Hustler   Matchbox  No7  1971
Gruesome Twosome   Matchbox  No4  1971
Modified Racer   Matchbox  1:55  1981
Mod Rod   Matchbox No1  1971
Dune Buggy   Matchbox No51  2006
Mini Pick Up (Ford)   Matchbox  1:67  1981
Mini Pick Up (Ford)   Matchbox  1:67  1981
Mini Pick Up (Ford)   Matchbox  1:67  1981
Mini Pick Up (Ford)   Matchbox  1:67  1981
info@davesone64thscalediecasts.com
info@davesone64thscalediecasts.com